/ 4 نظر / 10 بازدید
میثم

بد ساعتیه امیر جون اون موقع من سر کارم . آخه تابستون کارآموزی برداشتم .

RaSo0l

آقا اگه شیرینی ، شربت میدن بیایم [نیشخند]

گرگان ما

لطفا شیرینی و شربت ما رو پنجشنبه بیار توسکستان و چهارباغ